Fjellet

Høyfjellet

Velkommen til hjemmesiden vår.

Her i bloggen ønsker vi å dele med dere det som skjer i hyttefeltet fremover.
Vi ønsker også å dele det som skjer i lokalmiljøet og aktiviteter som er av interesse for hyttefolket.

Gjennom mange år har det vært mange som har festet hyttetomter av oss, men høsten 2014 ble en ny reguleringsplan med 88 tomter godkjent i Sigdal kommune. Det er allerede solgt flere av de nye tomtene i feltet og vi vil bruke denne siden og bloggen til å informere litt underveis.

Sør-Teige hyttefelt hører til Sør-Teige gård og har vært i familiens eie i mange mange år, se mer detaljer under historikk. Mor Astri Teige Hølen står fortsatt som grunneier, men vi barna Ann Kristin og Frank er nå med. Vi vil overta mer av drift på gård, skog og utvikling av hyttefeltet videre.

Vi gleder oss nå til å ta fatt på 2015.