Dette er et etablert hyttefelt fra midten av 1960-tallet.

Feltet består av hytter i variert størrelse oppført uten innlagt vann, kloakk og strøm til nyere og moderne utførelse.

Nye tomter i hyttefeltet er en fortetning blant tidligere hyttetomter.

For mer informasjon og detaljer for tomtene i de forskjellige veiene så trykk på hvert område over;

Rislelia, Teigeveien og Hølenveien