Terje Olsen (Sør Teige as)

mobil: 905 14 967
Grunnarbeider som graving og klargjøring av tomt. Han har også avtale om oppføring av hytter, garasjer etc for Solhytten i Rislelia.

Frøyse Bygg AS v/Torgeir Frøyse

mobil: 959 37 864 – se også froysebygg.no
Grunnarbeid som graving og klargjøring av veier og tomter.

Habex as v/Knut Bjertnes

mobil: 911 44 654 – se også habex.no
Grunnarbeider som graving og klargjøring av tomt.

Jarle Johansen

mobil: 400 10 050
Utfører forskaling og støp av grunnmur

Halvor Jellum

mobil: 416 48 465
Utfører grunnarbeider som graving, sprenging og klargjøring av tomt.

Sigmund Hvila A/S v/Svein Ingar Hvila

mobil: 971 93 703
Grunnarbeider som graving, sprengning og transport til tomt.

Eggedal Hyttebygg v/Ingar Berg

mobil: 901 09 382 – se også eggedalhyttebyggas.no
Grunnarbeider som graving, sprengning og transport til tomt.