Her er bilder av hytter som er bygget i hyttefeltet