Som tidligere nevnt skal det startes hogst i Sør-Teige hyttefelt.
Vi ber om forståelse for at det kan bli litt støy og aktivitet ved ut-transportering av tømmeret.
Det vil bli brukt profesjonelle folk, både på bakkenivå og i maskiner fra NorTømmer.

Det er viktig er at de som ønsker trær på egen tomt fjernet, merker disse med rødt kryss eller ring rundt stammen.
Oppstart vil bli nå i løpet av Mai måned og vil fortsette til hele feltet er tynnet ut.

Vi vet ikke hvor de starter først, dette må vi komme tilbake til.