Historie

sor-teige-gard

Sør Teige gård

Sør Teige gård, gbr 145 bnr 1, har vært i familiens eie helt tilbake fra 1600 tallet.
Fra 1948-82 var det Kolbjørn Teige, gift med Kristine Knutsd. Haugen, eiere på gården. I 1982 tok Astri Teige Hølen over sammen med sin mann Erik Hølen.

Nå er neste generasjon, Ann Kristin og Frank, barn av Astri og Erik, i ferd med overtakelse og drift av gård, skog og hyttefelt.

Gården har 55 mål jord, 700 mål skog og 1000 mål udyret mark og fjell. I tillegg til gården er det et hyttefelt bestående av ca 100 festeavtaler i eget felt og i sameiet. Det er også under utvikling en fortetning i eksisterende hyttefelt med ytterligere ca 88 nye tomter.

Gården ligger på 500 moh og betegnes som fjellgård. Hyttefeltet ligger fra ca 800-1000 moh.

Istjenn hytta

Hytta som ligger ved Istjenn

 

Bruk nr 4 Istjern hørte til bruk 1 fra 1903. Dette var i eie av Normann Teige fra 1950 og 1982 ble dette ført til bake til gården.

I 1999 overtok Ann Kristin og Frank Hølen Istjern hytta med området.

Kilder:
Norske Gardsbruk (1994)
Sigdal og Eggedal Gard og slekt, Gnr 127-174 (2007)