Det blir grensegang av alle tomtene i området og dette starter i Juni 2015.

Grensegang vil gjelde alle tidligere tomter i området der det er bebyggelse i dag og for noen tidligere tomter som fortsatt står
ubebygd. I tillegg vil det bli gått opp grenser på alle de nye tomtene som er godkjent i hyttefeltet.

Det er Nedre Buskerud Jordskifterett som forestår grensegangen sammen med grunneiere.
Jordskifteretten står for innkalling og gjennomføring.