Fra tidlig på 1960 tallet startet Sør Teige gård med bortfesting av tomter i området og det er fortsatt mange hytter i dag med festekontrakter.

  • Innløsning
    Ved spørsmål vedrørende innløsning av festekontrakter så beror det på betingelser i kontrakten. Dersom dette kan være aktuelt for deg og din tomt så ta kontakt med Frank Teige-Hølen telefon 41 45 47 32 eller Ann Kristin Hølen 41 45 16 58.
  • Befaring etc
    Vi har jevnlig befaring i hyttefelt og ta kontakt dersom du ønsker at vi skal se på din tomt.