Snekkere i gang med bindingsverket for oppstue-delen tar form:

Bindingsverk oppstue

Bindingsverk oppstue

Langsiden bak

Langsiden bak

Fremsiden

Fremsiden

Detaljer tar form

Detaljer tar form